Depan Lembaga PENGURUS RT / RW

PENGURUS RT / RW

Pengurus RT dan RW Desa Cengal diangkat berdasarkan SK Nomor : 149/KPTS. 08 - Pem./2015 dengan rincian Pengurus RT Berjumlah 32 dan RW berjumlah 7. berikut dibaah ini adalah lampiran SK-nya

https://drive.google.com/open?id=1Fn_-VJf8Z3owYrA-feGWPCPiUGXCedoW

Dan Berikut adalah Daftar Nama Ketua RT di Desa Cengal

NO

NAMA

TEMPAT

TGL LAHIR

PEND.

PEKERJAAN

JABATAN

KET

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

JAPARUDIN

Kng. / 06-12-1944

SD

Tani

Ket. RT 01

Dikukuhkan

 

2

RUHYANA

Kng. / 17-12-1956

SD

Tani

Ket. RT 02

Dikukuhkan

 

3

KUSWA

Kng. / 05-03-1960

SD

Tani

Ket. RT 03

Dikukuhkan

 

4

RASMADI

Kng. / 19-05-1960

SD

Tani

Ket. RT 04

Dikukuhkan

 

5

JASMA

Kng. / 11-05-1958

SD

Tani

Ket. RT 31

Dikukuhkan

 

6

SAPTA

Kng. / 16-12-1971

SD

Dagang

Ket. RT 05

Dikukuhkan

 

7

SUMADI

Kng. / 08-02-1950

SD

Tani

Ket. RT 06

Dikukuhkan

 

8

KARJA

Kng. / 01-07-1955

SD

Tani

Ket. RT 07

Dikukuhkan

 

9

DIRJA

Kng. / 06-11-1947

SD

Tani

Ket. RT 08

Dikukuhkan

 

10

SANA

Kng. / 05-07-1966

SD

Dagang

Ket. RT 09

Dikukuhkan

 

11

CALEMON

Kng./  10-05-1953

SD

Tani

Ket. RT 10

Dikukuhkan

 

12

SUHAMAN

Kng. / 05-01-1948

SD

Tani

Ket. RT 11

Dikukuhkan

 

13

SARKA

Kng. / 10-02-1968

SD

Dagang

Ket. RT 12

Dikukuhkan

 

14

KASDI

Kng. /11-03-1965

SD

Tani

Ket. RT 13

Diangkat

 

15

SALIM

Kng. / 17-03-1958

SD

Tani

Ket. RT 14

Diangkat

 

16

JUANDA H

Kng. / 05-05-1960

SLTA

Buruh

Ket. RT 15

Dikukuhkan

 

17

SAHUDIN

Kng. / 12-10-1963

SD

Tani

Ket. RT 16

Diangkat

 

18

ROHIDI

Kng. / 16-03-1957

SD

Tani

Ket. RT 17

Dikukuhkan

 

19

SAPTARI

Kng. / 16-07-1954

SD

Tani

Ket. RT 18

Dikukuhkan

 

20

BONDA

Kng. / 07-06-1959

SD

Tani

Ket. RT 19

Dikukuhkan

 

21

WINATA

Kng. / 07-10-1942

SD

Tani

Ket. RT 20

Dikukuhkan

 

22

ASMARA

Kng. / 07-10-1958

SD

Tani

Ket. RT 21

Dikukuhkan

 

23

KAMIR

Kng./ 12-07-1958

SD

Tani

Ket. RT 32

Dikukuhkan

 

24

SAMAD

Kng. / 01-07-1953

SD

Tani

Ket. RT 22

Dikukuhkan

 

25

MISKI

Kng. / 07-01-1959

SD

Buruh Tani

Ket. RT 23

Dikukuhkan

 

26

MIHARDI

Kng. / 01-07-1956

SD

Tani

Ket. RT 24

Dikukuhkan

 

27

EDI

Kng. / 18-07-1960

SD

Tani

Ket. RT 25

Dikukuhkan

 

28

DIRMAN

Kng. / 01-07-1958

SD

Buruh Tani

Ket. RT 26

Dikukuhkan

 

29

SAHIDIN

Kng. / 17-05-1966

SD

Tani

Ket. RT 27

Dikukuhkan

 

 

30

USNAN

Kng. / 21-08-1952

SD

Tani

Ket. RT 28

Dikukuhkan

 

 

31

SUNADI

Kng. / 28-07-1952

SD

Tani

Ket. RT 29

Dikukuhkan

 

 

32

ROHEDI

Kng. / 20-07-1955

SD

Tani

Ket. RT 30

Dikukuhkan

 

 

33

SUKARNA

Kng. / 09-07-1934

SD

Tani

Ket.RW 01

Dikukuhkan

 

 

34

WARSO

Kng. / 11-05-1967

SD

Tani

Ket.RW 02

Dikukuhkan

 

 

35

TATANG .S

Kng. / 15-06-1941

SD

Tani

Ket.RW 03

Dikukuhkan

 

 

36

TARDI

Kng. / 16-04-1946

SD

Tani

Ket.RW 04

Dikukuhkan

 

 

37

TASMA

Kng. / 07-12-1948

SD

Tani

Ket.RW 05

Dikukuhkan

 

 

38

TAHIR

Kng. / 01-07-1964

SD

Tani

Ket.RW 06

Dikukuhkan

 

 

39

NURYADI

Kng. / 01-01-1957

SD

Tani

Ket.RW 07

Dikukuhkan